Historia koła

2015-11-12

Historia Koła Łowieckiego nr 13 „Słonka” w Bydgoszczy
Koło Łowieckie nr 13 „Słonka” w Bydgoszczy zostało założone w roku 1955 przez: Adama Michalaka, Kazimierza Woźniaka i Józefa Lewandowskiego. Koło powstało na terenie Nadleśnictwa Żołędowo. Jest to obwód leśny otoczony polami, przylegający do granic miasta Bydgoszczy, zaliczany do odwodów słabych. Po kilku zmianach granic tego obwodu część terenu została wyłączona pod budowę aglomeracji miejskich i z każdym rokiem powierzchnia jego się zmniejszała. Duża penetracja ludności i związane z tym trudności w wykonywaniu planów, skłoniła Zarząd Koła do poszukiwania nowych terenów łowieckich.

W porozumieniu z Bolesławem Misiakiem, gospodarującym obwodem w terenie sępoleńskim, Koło uzyskało drugi Obwód w Nadleśnictwie Runowo jako obwód polno – leśny. Stan taki pozostał do dnia dzisiejszego z nielicznymi korektami granic. Łączna powierzchnia wynosi ponad 10.000 ha.

W okresie 32 lat od założenia koła gospodarka prowadzona była z bilansem rocznym równym zero, co było prawidłowe w ówczesnym czasie. W chwili obecnej gospodarka Koła oparta jest na planowaniu kosztów i dochodów. Skład Zarządu Koła zmieniał się, jednak Prezesem Koła był niezmiennie Adam Michalak, za wyjątkiem jednej kadencji, gdzie pełnił funkcję Łowczego.

W 1987 roku kol. Adam Michalak zrezygnował z prezesury, stwierdzając, że czas przekazać tę funkcje młodszym kolegom. W tym roku na Walnym Zgromadzeniu członków koła wybrano nowy Zarząd w składzie: Adam Poczekajski- Przewodniczący, Stanisław Zieliński- Łowczy, Bronisław Kowalski- Skarbnik, Bernard Kozłowski- V-ce Łowczy, Ryszard Michalak- Sekretarz. Wybrano również nową Komisję Rewizyjną w składzie: Roger Mierzwiśki- Przewodniczący, Zenon Szmatuła i Henryk Tomaszewski – Członkowie.

Z biegiem lat Zarząd Koła postawił sobie za cel podniesienie prowadzonej gospodarki łowieckiej, jak również zwiększenie pozyskania zwierzyny. Po raz pierwszy wprowadzono polowania dewizowe, które były koniecznością, gdyż znacznie poprawiały sytuację finansową Koła. Przyniesione przez te polowania zyski pozwoliły na nawiązanie ścisłej współpracy z Zakładem Rolnym Komierowo, kierowanym przez Bolesława Balcera. Zaowocowało to uzyskaniem znacznej ilości karmy dla zwierząt wolno żyjących, przez co znacznie zwiększyła się ich liczba w łowisku.

W 1991 roku, po upływie kadencji został wybrany nowy Zarząd Koła. W skłąd Zarządu weszli: Adam Poczekajski- Przewodniczący, Bernard Kozłowski- Łowczy, Andrzej Jabłoński- V-ce Łowczy, Henryk Tomaszewski- Skarbnik, Bogusław Strzałka-Sekretarz. Koło w tym okresie liczyło 44 członków macierzystych i 2 członków niemacierzystych. Pod przewodnictwem nowego Zarządu nastepuje dalszy rozwój Koła. Polowania dewizowe zostały rozwinięte na szerszą skalę, co nadal przynosi konkretne zyski. W 1991 roku Zarząd w imieniu Koła dokonał zakupu nieruchomości w miejscowości Włościbórek w obwodzie nr 56. Jest to dom mieszkalny wraz z budynkami gosodarczymi oraz 1,12 ha ziemi przylegającej do tego gospodarstwa, który obecnie jest naszą bazą na wszystkie nasze spotkania organizacyjne.

W roku 1993 wybrano nowy Zarząd Koła w składzie: Andrzej Jabłoński- Przewodniczący, Bernard Kozłowski- Łowczy, Jan Saganowski- V-ce Łowczy, Henryk Tomaszewski- Skarbnik, Jerzy Sweda- sekretarz. W tym roku Zarząd Koła, propagując strzelectwo myśliwskie, zaczął organizować rozgrywki o Puchar Prezesa Koła. Jest to impreza, która corocznie gromadzi wszystkich członków koła wraz z rodzinami.

Od maja 1994 roku skład Zarządu przedstawia się następująco: Andrzej Jabłoński- Przewodniczący, Jan Saganowski- Łowczy, Bogusław Strzałka- V-ce Łowczy, Henryk Tomaszewski- Skarbnik, Jerzy Szweda- Sekretarz.

Od 1996 roku Koło wraz z Zarządem Okręgowym PZŁ w Bydgoszczy, jest współorganizatorem corocznej Mszy Hubertowskiej, dostarczając eksponaty spreparowanych dzikich zwierząt i trofeów, do dekoracji ołtarza.

6 listopada 1998 roku w Bazylice p.w. Św. Wincentego a Paulo został poświęcony sztandar Koła.

W dniu dzisiejszym czyli 24.10.2015, Koło Łowieckie nr 13 „Słonka” w Bydgoszczy liczy 59 członków. Znajomości zawarte podczas polowania oraz w nagance zaowocowały zawarciem związku małżeńskiego pomiędzy Katarzyną Strzałką i Krzysztofem Tyma w 2010 roku, a w roku 2014 kolejnej pary – Agaty Tyma oraz Piotra Szyszki.

W roku 2010 wybrano nowy Zarząd Koła, którego przewodniczącym został kol. Andrzej Tyma, Sekretarzem Krzysztof Tyma, Łowczym Krzysztof Szydłowski, Skarbnikiem Jerzy Szweda, Vice-Łowczym – Lech Suszek, a skład Komisji Rewizyjnej zwiększono do 5 osób w składzie: Andrzej Klimas – Przewodniczący, Mirosław Woźniak, Zbigniew Wolański, Tadeusz Walczak, Dariusz Grzywiński. W roku 2011 z funkcji Łowczego zrezygnował kol. Krzysztof Szydłowski, a funkcję tą objął kol. Bogusław Strzałka.

Wraz z objęciem przewodnictwa przez nowy Zarząd, działalność Koła rozszerzyła się znacznie na wielu płaszczyznach. Duży nacisk został położony na rozwój strzelectwa, czego owocem są znaczne sukcesy reprezentacji strzeleckiej Koła w zawodach okręgowych jak również ogólnopolskich. Warto zaznaczyć iż znaczny wkład w ten sukces ma kol. Andrzej Karpiński jako inicjator tego przedsięwzięcia oraz trener drużyny strzeleckiej

Od 2010 roku gospodarka w Kole nabrała charakteru sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Było to spowodowane znacznym zwiększeniem udziału polowań dewizowych, co zrodziło potrzebę rozwinięcia zaplecza technicznego, między innymi: modernizację przyczep do przewozu myśliwych, wykonanie przyczepy do transportu tusz, modernizację chłodni, zakup ciągnika rolniczego wraz z maszynami. Pod przewodnictwem kol. Andrzeja Tymy, Zarząd Koła stara się utrzymywać pozytywne stosunki z rolnikami oraz społeczeństwem zamieszkałym na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich poprzez organizację licznych spotkań z gospodarzami, mieszkańcami oraz przedstawicielami władz lokalnych.

Walne Zgromadzenie Członków Koła z dnia 26.04.2015 zdecydowało o rozszerzeniu składu Zarządu Koła o jedną osobę, tym samym poszczególne funkcje objęli Koledzy: Andrzej Tyma jako Przewodniczący, Łowczy – Lech Suszek, Sekretarz – Krzysztof Tyma, Skarbnik – Wojciech Suszek oraz Wice – Łowczowie w osobach kol. Roberta Michalaka oraz Roberta Saganowskiego. Komisja Rewizyjna w dalszym ciągu pełni swoje obowiązki w pięcio – osobowym składzie w osobach: Przewodniczącego – Jerzego Szwedy, Szymona Różańskiego, Piotra Zielińskiego, Mirosława Woźniaka, Łukasza Karpińskiego.

W minionym sześćdziesięcioleciu do Krainy Wiecznych Łowów odeszli: Zbigniew Gawiński, Franciszek Damski, Józef Grzywiski, Tadeusz Retecki, Kazimierz Łoch, Adam Michalak, Bolesław Balcer, Leon Roszyk, Franciszek Górski, Józef Lewandowski, Władysław Derkowski, Bolesław Misiak, Roger Mierzwiński, Marian Kozłowski, Jankowski Kazimierz, Misiak Józef, Mitkaszewski Bronisław, Pieszak Tadeusz, Szmatuła Zenon, Porzych Edmund, Woźniak Kazimierz, Wiórek Franciszek, Kisielewski Jacek, Kozłowski Bernard, Kowalski Bronisław, Poczekajski Adam, Saganowski Józef, Zawadzki Czesław, Gondek Jan – Cześć Ich Pamięci!

Aktualności