Ustawy dotycząca łowiectwa

2015-11-12

 

1. Ustawa o broni i amunicji z dnia 21.05.1999

2. Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997

3. Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 24.04.1997

4. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991

5. Ustawa o lasach z dnia 28.09.1991

6. Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985

 

Aktualności